«Балқаш ауданының ветеринария бөлімі» MM

Абишев Айқынбай Сембайұлы

 

Ветеринария бөлімі

 

Адрес: 040300, Алматы облысы, Балқаш ауданы, Бақанас с-сы, Д.А. Қонаев к-сі, №72.
Телефон: 8 (72773) 95182, 91502
E-mail: ***************@mail.ru
 

Аты-жөні

Қызметі

Қабылдау күні

Қабылдау уақыты

Телефон

1

Абишев Айқынбай Сембайұлы

Бөлім басшысы

Дүйсенбі-Бейсенбі

10.00-17.00

95-1-82

2

 

3

Үркінбаев Алмас Темірбекұлы

 

Бас маман

 

Дүйсенбі-Бейсенбі

 

10.00-17.00

 

91-5-02

 

 

 

«Балқаш ауданының ветеринария бөлімі» мемлекеттік мекемесі туралы

Ереже 

1. Жалпы ережелер 

1. «Балқаш ауданының ветеринария бөлімі» мемлекеттік мекемесі Алматы облысы Балқаш  ауданының аумағындағы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ветеринария саласында басшылықты жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының мемлекеттік органы болып табылады.

2. «Балқаш ауданының ветеринария бөлімі» мемлекеттік мекемесінің ведомстволары жоқ.

3., «Балқаш ауданының ветеринария бөлімі» мемлекеттік мекемесі өз қызметін Қазақстан Республикасының Конституциясына және заңдарына, Қазақстан Республикасының Президенті мен Үкіметінің актілеріне, өзге де нормативтік құқықтық актілерге, сондай - ақ осы Ережеге сәйкес жүзеге асырады.

4. «Балқаш ауданының ветеринария бөлімі» мемлекеттік мекемесі ұйымдық-құқықтық нысанындағы заңды тұлға болып табылады, мемлекеттік тілде өз атауы бар мөрі мен мөртаңбалары, белгіленген үлгідегі бланкілері, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қазынашылық органдарында шоттары болады.

5.  «Балқаш ауданының ветеринария бөлімі» мемлекеттік мекемесі азаматтық-құқықтық қатынастарға өз атынан түседі.

6. «Балқаш ауданының ветеринария бөлімі» мемлекеттік мекемесі егер заңнамаға сәйкес осыған уәкілеттік берілген болса, мемлекеттің атынан азаматтық - құқықтық қатынастардың тарапы болуға құқығы бар.

7. «Балқаш ауданының ветеринария бөлімі» мемлекеттік мекемесі өз құзыретінің мәселелері бойынша заңнамада белгіленген тәртіппен «Балқаш ауданының ветеринария бөлімі» мемлекеттік мекемесі басшысының бұйрықтарымен және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген басқа да актілермен ресімделетін шешімдер қабылдайды.

8. «Балқаш ауданының ветеринария бөлімі» мемлекеттік мекемесінің құрылымы мен штат санының лимиті қолданыстағы заңнамаға сәйкес бекітіледі.

9. Заңды тұлғаның орналасқан жері: индекс 040300, Қазақстан Республикасы, Алматы облысы, Балқаш ауданы, Бақанас ауылы, Бижанов көшесі, № 4.

10. Мемлекеттік органның толық атауы - «Балқашауданының ветеринария бөлімі» мемлекеттік мекемесі.

11. Осы Ереже «Балқаш ауданының ветеринария бөлімі» мемлекеттік мекемесінің құрылтай құжаты болып табылады.

12. «Балқаш ауданының ветеринария бөлімі» мемлекеттік мекемесінің қызметін қаржыландыру жергілікті бюджеттен жүзеге асырылады.

13. «Балқаш ауданының ветеринария бөлімі» мемлекеттік мекемесіне кәсіпкерлік субъектілерімен «Балқаш ауданыныңветеринария бөлімі» мемлекеттік мекемесінің функциялары болып табылатын міндеттерді орындау тұрғысында шарттық қатынастарға түсуге тыйым салынады.

Егер «Балқаш ауданының ветеринария бөлімі» мемлекеттік мекемесіне заңнамалық актілермен кірістер әкелетін қызметті жүзеге асыру құқығы берілсе, онда  осындай қызметтен алынған кірістер республикалық бюджеттің кірісіне жіберіледі.

 

2. Мемлекеттік органның миссиясы, негізгі міндеттері, функциялары, құқықтары мен міндеттері 

14. «Балқаш ауданының ветеринария бөлімі» мемлекеттік мекемесінің миссиясы: Алматы облысы Балқаш ауданыныңаумағында ветеринария саласындағы мемлекеттiк басқаруфункцияларын іске асыру.

15.  Міндеттері:

1) жануарларды аурулардан қорғау және емдеу;

2) халықтың денсаулығын жануарлар мен адамға ортақ аурулардан қорғау;

3) ветеринариялық - санитариялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету;

4) Балқаш ауданының аумағын басқа мемлекеттерден жануарлардың жұқпалы және экзотикалық ауруларының әкелiнуi мен таралуынан қорғау;

5) жеке және заңды тұлғалар ветеринария саласындағы қызметтi жүзеге асыруы кезiнде қоршаған ортаны ластаудың алдын алу және оны жою.

16. Функциялары:

1) қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру;

2) ветеринария мәселелері бойынша халықтың арасында ағарту жұмыстарын ұйымдастыру;

3) жануарлардың саулығы мен адамның денсаулығын қауіп төндіретін жануарларды, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізатты алып қоймай залалсыздандыру (зарарсыздандыру) және қайта өңдеу;

4) Алматы облысы Балқаш  ауданының аумағында жеке және заңды тұлғалардың Қазақстан Республикасының ветеринария саласындағы заңнамасын сақтауын мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық бақылауды және қадағалауды ұйымдастыру және жүзеге асыру;

5) эпизоотия ошақтары пайда болған жағдайда оларды зерттеп-қарауды жүргізу;

6) эпизоотологиялық зерттеп - қарау актісін беру;

7) Қазақстан Республикасының ветеринария саласындағы заңнамасы талаптарының сақталуы тұрғысынан мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық бақылауды және қадағалауды:

ішкі сауда объектілерінде;

жануарлар өсіруді, жануарларды, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізатты дайындауды (союды), сақтауды, қайта өңдеуді және өткізуді жүзеге асыратын өндіріс объектілерінде, сондай-ақ ветеринариялық препараттарды, жемшөп пен жемшөп қоспаларын сақтау және өткізу жөніндегі ұйымдарда (импортпен және экспортпен байланыстыларды қоспағанда);

ветеринариялық препараттар өндіруді қоспағанда, ветеринария саласындағы кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын адамдарда;

экспортын (импортын) және транзитін қоспағанда, тиісті әкімшілік-аумақтық бірлік шегінде орны ауыстырылатын (тасымалданатын) объектілерді тасымалдау (орнын ауыстыру), тиеу, түсіру кезінде;

экспортты (импортты) және транзитті қоспағанда, жануарлар ауруларының қоздырушыларын тарататын факторлар болуы мүмкін көлік құралдарының барлық түрлерінде, ыдыстың, буып-түю материалдарының барлыќ түрлері бойынша;

тасымалдау (орнын ауыстыру) маршруттары өтетін, мал айдалатын жолдарда, маршруттарда, мал жайылымдары мен суаттардың аумақтарында;

экспортты (импортты) және транзитті қоспағанда, орны ауыстырылатын (тасымалданатын) объектілерді өсіретін, сақтайтын, өңдейтін, өткізетін немесе пайдаланатын жеке және заңды тұлғалардың аумақтарында, өндірістік үй-жайларында және қызметіне жүзеге асыру;

8) мал қорымдарын (биотермиялық шұңқырларды), орны ауыстырылатын (тасымалданатын) объектілерді күтіп-ұстауға, өсіруге, пайдалануға, өндіруге, дайындауға (союға), сақтауға, қайта өңдеу мен өткізуге байланысты мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық бақылау және қадағалау объектілерін орналастыру, салу, реконструкциялау және пайдалануға беру кезінде, сондай-ақ оларды тасымалдау (орнын ауыстыру) кезінде зоогигиеналық және ветеринариялық (ветеринариялық-санитариялық) талаптардың сақталуына мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық бақылауды және қадағалауды жүзеге асыру;

9) жеке және заңды тұлғаларға қатысты мемлекеттік ветеринариялық - санитариялық бақылау және қадағалау актісін жасау;

10) тиісті әкімшілік - аумақтық бірліктің аумағында жануарлардың энзоотиялық аурулары бойынша ветеринариялық іс-шаралар өткізуді ұйымдастыру;

11) уәкілетті орган бекітетін тізбе бойынша жануарлардың аса қауіпті ауруларының, сондай - ақ жануарлардың басқа да ауруларының профилактикасы, биологиялық материал сынамаларын алу және оларды диагностикалау үшін жеткізу бойынша ветеринариялық іс-шаралардың жүргізілуін ұйымдастыру;

12) ауыл шаруашылығы жануарларын бірдейлендіру, ауыл шаруашылығы жануарларын бірдейлендіру жөніндегі дерекқорды жүргізу бойынша іс-шаралар өткізуді ұйымдастыру;

13) ауыл шаруашылығы жануарларын бірдейлендіруді жүргізу үшін бұйымдарға (құралдарға) және атрибуттарға қажеттілікті айқындау және облыстың жергілікті атқарушы органына ақпарат беру;

14) ветеринариялық есепке алу мен есептілікті жинақтау, талдау және оларды облыстың жергілікті атқарушы органына ұсыну;

15) облыстың жергілікті атқарушы органына жануарлардың жұқпалы және жұқпалы емес ауруларының профилактикасы бойынша ветеринариялық іс-шаралар жөнінде ұсыныстар енгізу;

16) облыстың жергілікті атқарушы органына профилактикасы мен диагностикасы бюджет қаражаты есебінен жүзеге асырылатын жануарлардың энзоотиялық ауруларының тізбесі жөнінде ұсыныстар енгізу;

17) бюджет қаражаты есебінен сатып алынған ветеринариялық препараттарды сақтауды ұйымдастыру;

18) ауру жануарларды санитариялық союды ұйымдастыру;

19) Қазақстан Республикасының заңнамасымен «Балқашауданының ветеринария бөлімі» мемлекеттік мекемесіне жүктелетін өзге де функцияларды жүзеге асыру.

17.  Құқықтары мен міндеттері:

1) мемлекеттік органдардан және өзге де ұйымдардан өз қызметіне қажетті ақпаратты сұрату және алу;

2)  өзінің құзыреті шегінде шешімдер қабылдау;

3) жоғары тұрған органдардың тапсырмаларын орындау;

4) «Балқаш ауданының ветеринария бөлімі» мемлекеттік мекемесінің құзыретіне жататын аудан әкімінің, әкімдігінің нормативтік құқықтық актілерінің жобаларын дайындау;

5) «Балқаш ауданының ветеринария бөлімі» мемлекеттік мекемесінің мүдделерін барлық құзыретті, мемлекеттік, әкімшілік органдарда, мекемелерде, ұйымдарда, сондай-ақ сот және құқық қорғау органдарында білдіру;

6) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өз құзыреті шегінде басқа да құқықтарды және міндеттерді жүзеге асыру.

 

3. Мемлекеттік органның қызметін ұйымдастыру 

18. «Балқаш ауданының ветеринария бөлімі» мемлекеттік мекемесі басшылықты «Балқаш  ауданыныңветеринария бөлімі» мемлекеттік мекемесіне жүктелген міндеттердің орындалуына және оның функцияларын жүзеге асыруға дербес жауапты болатын бірінші  басшы  жүзеге асырады.  

19. «Балқаш ауданының ветеринария бөлімі» мемлекеттік мекемесінің бірінші басшысын Балқаш ауданының әкімі қызметке тағайындайды және қызметтен босатады.

20. «Балқаш ауданының ветеринария бөлімі» мемлекеттік мекемесінің бірінші басшысының орынбасарлары жоқ.

21. «Балқаш ауданының ветеринария бөлімі» мемлекеттік мекемесінің бірінші басшысының өкілеттігі:

1) «Балқаш ауданының ветеринария бөлімі» мемлекеттік мекемесінің  қызметкерлерінің міндеттері мен өкiлеттiктерiн өз құзыреті шегінде анықтайды; 

2) «Балқаш ауданының ветеринария бөлімі» мемлекеттік мекемесінің  қызметкерлерін қолданыстағы заңнамаға сәйкес қызметке тағайындайды және босатады; 

3) «Балқаш ауданының ветеринария бөлімі» мемлекеттік мекемесінің қызметкерлерін заңнамада белгіленген тәртіппен ынталандырады және тәртіптік жазалар қолданады;

4) өз құзыреті шегінде «Балқаш ауданының ветеринариябөлімі» мемлекеттік мекемесінің қызметкерлері, «Балқашауданының ветеринария бөлімі» мемлекеттік мекемесінің қарамағындағы ұйымдары орындауға міндетті бұйрықтар, нұсқаулықтар шығарады;

5) мемлекеттік органдар мен басқа да ұйымдарда өз құзыреті шегінде «Балқаш ауданының ветеринария бөлімі» мемлекеттік мекемесінің мүддесін білдіреді;

6) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес басқа да өкілеттіктерді жүзеге асырады.

«Балқаш ауданының ветеринария бөлімі» мемлекеттік мекемесінің бірінші басшысы болмаған кезеңде оның өкілеттіктерін қолданыстағы заңнамаға сәйкес оны алмастыратын тұлға орындайды.

 

Карта сайта